Garantie

De Nederlandse wetgeving geeft aan klanten bescherming voor het geval dat bezorgde producten niet aan de gesloten overeenkomst voldoen. Uiteraard houden de onderstaande garantiebepalingen deze wettelijke rechten intact en zijn zeker geen beperking daarvan.

Op de geleverde boxspring-combinaties / bedden / matrassen geven wij drie jaar fabrieksgarantie. Deze garantie gaat in op het moment dat je het product in bezit hebt. In het 1e eerste jaar krijg je de volledige kosten vergoed voor reparatie/vervanging, inclusief vracht- en voorrijkosten. In het 2e jaar krijg je nog ⅔ van de kosten vergoed en in het 3e jaar ontvang je nog ⅓ van de kosten.

Deze garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Bij matrassen en boxsprings geldt dat schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen, afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals normale slijtage niet onder deze garantie vallen.

Hout blijft altijd werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door het licht. Matex Bedding kan niet aansprakelijk gesteld worden voor veranderingen ontstaan door deze materiaaleigenschappen en de garantie geldt dan ook niet voor dergelijke gevallen.

Bij verkeerd gebruik vervallen alle garantieaanspraken (matras gebruiken op de vloer, op een plank of een versleten bedbodem). Ook indien het product zichtbaar vervuild of met geweld beschadigd is, vervallen de garantieaanspraken. Vochtproblemen kunnen nimmer aanleiding geven tot garantie.

In geval van garantie bepaalt de fabrikant of een product gerepareerd of vervangen kan of moet worden. De datum waarop je ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor je eigen rekening.

Voor de online kooptransacties gelden overigens onze gedeponeerde algemene voorwaarden. Voor raadpleging, klik op de knop ‘Algemene Voorwaarden’